Privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS APSAUGOTI JŪSŲ PRIVATUMĄ

Asmens privatumo apsaugai teikiama ypatingai didelė reikšmė, todėl svarbu, kad Jūs žinotumėte, kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi bei kaip panaudojami, kai apsilankote www.vaki.lt svetainėje arba kitaip pateikiate mums savo asmens duomenis.

 

Esame asociacija, registruota Lietuvos Respublikoje Vilniuje pavadinimu „Vilniaus krašto alergologų ir klinikinių imunologų draugija“, įmonės kodas 304842874, V. Grybo g. 32-101, Vilnius, el. paštas: info@vaki.lt, kuri yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra taikomos visiems asmenims. Mes esame pasiryžę apsaugoti jūsų privatumą. Naudodamiesi šia svetaine ar / ir mūsų paslaugomis sutinkate tvarkyti savo asmens duomenis, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

SĄVOKOS

Asmens duomenys  – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu.
Apdorojimas  – bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas, naudojant Asmens duomenis arba Asmens duomenų rinkinius.

Duomenų subjektas  – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Mes – Asociacija „Vilniaus krašto alergologų ir klinikinių imunologų draugija“.

DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

Mes žadame laikytis šių duomenų apsaugos principų:

 • Apdorojimas yra teisėtas, teisingas ir skaidrus. Prieš apdorojant asmens duomenis, visada atsižvelgiame į jūsų teises. Mes suteiksime jums informaciją apie duomenų apdorojimą pagal prašymą.
 • Apdorojimas ribojamas tikslu. Mūsų veikla atitinka tikslą, dėl kurio renkami Asmens duomenys.
 • Mes renkame ir tvarkome tik minimalų asmens duomenų kiekį, būtiną mūsų veiklos tikslui įgyvendinti.
 • Apdorojimas ribojamas laikotarpiu. Jūsų asmens duomenys nebus saugomi ilgiau, nei reikia.
 • Mes stengsimės užtikrinti duomenų tikslumą.
 • Mes padarysime viską, kad užtikrintume duomenų vientisumą ir konfidencialumą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi šias teises:

 1. Teisė į informaciją – turite teisę sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis esame sukaupę, iš kur jie gauti, kodėl ir kokiu tikslu yra tvarkomi.
 2. Teisė į prieigą – turite teisę naudotis duomenimis, surinktais iš jūsų/apie jus, įskaitant Jūsų teisę prašyti ir gauti surinktų asmeninių duomenų kopiją.
 3. Teisė į ištaisymą – turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius duomenis.
 4. Teisė ištrinti – turite teisę prašyti ištrinti sukauptus asmens duomenis apie Jus.
 5. Teisė apriboti apdorojimą – turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą.
 6. Teisė prieštarauti apdorojimui – turite teisę prašyti nustoti apdoroti sukauptus Jūsų asmens duomenis.
 7. Teisė pateikti skundą – susisiekite su mumis el. pašto adresu info@vaki.lt, jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos.
 8. Teisė gauti priežiūros institucijos pagalbą –  turite teisę gauti Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pagalbą arba pateikti skundą nurodytai institucijai.
 9. Teisė atsisakyti sutikimo – turite teisę atšaukti bet kokį sutikimą tvarkyti jūsų asmeninius duomenis.

Jei norite gauti informaciją apie surinktus Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti ar ištrinti, siųskite mums užklausą el. pašto adresu: info@vaki.lt laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl asmens duomenų tvarkymo”.

Mes galime paprašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus. Jums patvirtinus tapatybę, informacija apie jūsų tvarkomus duomenis pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo raštu pateikimo dienos.

Informacija pateikiama nemokamai. Jei nustatytume, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes galime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

DUOMENYS, KURIUOS RENKAME APIE JUS

Kai Jūs apsilankote arba registruojatės mūsų svetainėje, tai pat kreipiatės į mus, prašydami suteikti informaciją arba suteikiate mums leidimą Jūsų pateiktus duomenis naudoti, pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, mes renkame:

 • Jūsų vardą/pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą ir anamnezės duomenis;
 • IP adresą, aplankytojo puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją;
 • gautų bei išsiųstų pranešimų turinį, susirašinėjimų istoriją;
 • kai ateinate į www.vaki.lt svetainę iš trečiųjų šalių puslapių, naujienlaiškių, paspaudus reklaminius skydelius, mes fiksuojame iš kokio šaltinio lankytojas atėjo, reklaminės kampanijos pavadinimą ir jos poziciją.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

Mes renkame, tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis tik remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, siekiant naudoti pateiktus duomenis Jūsų sutikimu tam, kad:

 • pagerinti Jūsų aptarnavimą ir patirtį, lankantis mūsų svetainėje ar naudojantis jos paslaugomis, tobulinti svetainę;
 • duomenų teikimui kompetetingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai;
 • susisiekti su Jumis el. paštu ar mobiliuoju ryšiu, konsultuoti ir spręsti problemas;
 • vykdyti kitus įsipareigojimus, susijusius su mūsų teikiamomis paslaugomis.

KAM ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ DUOMENYS?

Mes neatskleisime jokių Jūsų asmeninių duomenų, išskyrus susijusias institucijas, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos mūsų paslaugos Jums. Tokiu atveju mes siekiame, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Kadangi vertiname jūsų privatumą, mes ėmėmės visų būtinų atsargumo priemonių, atitinkančių ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų perduodami trečiosioms šalims be jūsų sutikimo. Be sutikimo duomenys galėtų būti perduoti tik atsakant į teismo arba valstybės institucijų prašymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus tiesiogiai taikomus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Europos Sąjungos  teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

Mes darome viską, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų saugūs, naudodami saugius protokolus bendravimui ir duomenų perdavimui.

NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

Jei esate jaunesni nei 18 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 18 m., naudoja mūsų svetainę, o jūs nenorite to, susisiekite el. paštu info@vaki.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kiek įmanoma greičiau.

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS IR INTERNETINIO STEBĖJIMO PROGRAMAS

Siekdami, kad Jūsų apsilankymai www.vaki.lt svetainėje būtų patogesni bei tobulinti savo teikiamų paslaugų kokybę,  naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstines informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos, naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje, arba  pvz.” Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, marketingo ir optimizacijos tikslais, kurią teikia Google Inc. (Google). Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. 

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną, o dauguma naršyklių nustatyti taip (pvz., naudoti naršyklės anoniminį nustatymą vadinamą “Inkognito” “Chrome”, “InPrivate” “Internet Explorer”, “Privatus naršymas” “Firefox” ir “Safari” ir t.t.) slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mes naudojame “WordPress” ir “wubook.net”, kad galėtume saugoti pagrindinius duomenis apie jūsų sąveika su mūsų svetaine ir tai, ar esate prisijungęs prie “WordPress” ir “wubook.net”. Mes naudojame sesijos slapuką, kad galėtumėte prisiminti savo prisijungimą (jei esate registruotas vartotojas). Tai yra būtina sėkmingai svetainės veiklai užtikrinti. 

Mūsų svetainėje naudojama įvairių rūšių slapukų ir panašių technologijų, kurių kiekvienas turi specifinę funkciją:

Navigacijos slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.

Funkciniai slapukai

Šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini interneto svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį.

Analitiniai slapukai

Šie slapukai naudojami mūsų svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Mes šių slapukų gautus rezultatus naudojame anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai

Šie slapukai naudojami, norint parodyti paslaugas, kurios galėtų dominti jus ar pasiūlyti panašias, kurias jau žiūrėjote.

Trečiosios šalies slapukai yra tie, kurie buvo išsiųsti mūsų patikimų trečiųjų šalių įmonių. Šie slapukai kitose svetainėse leidžia jums matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis paslaugomis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Mes neturime priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama.

Socialinių tinklų slapukai

Šie slapukai yra būtini, norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti www.vaki.lt svetainės informaciją. Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos mūsų svetainėje.

Duomenys apie kaupiamus slapukus

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl savo asmeninių duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis adresu info@vaki.lt, mes visuomet mielai Jums padėsime.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Privatumo ir slapukų politikos papildymai ar pakeitimai publikuojami www.vaki.lt svetainėje skyriuje: Privatumo politika ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti www.vaki.lt svetainėje ir susipažinti su naujausia Privatumo ir slapukų politikos versija.

www.vaki.lt svetainės privatumo ir slapukų politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2019-06-25.